Miljøpolitik

Vi arbejder aktivt for en renere drift med minimal miljøpåvirkning. Bilpleje er en industri, der kan have en negativ miljømæssig indvirkning hvis ikke virksomheden bliver drevet på en korrekt måde. Vi i DITEC® har derfor udviklet et sæt fælles mål og retningslinjer for os alle, for at være venlige over for miljøet.

Strategier for miljøarbejdet

Lovgivning
DITEC® følger love og retningslinjer vedrørende miljøspørgsmål for vores industri. Dette gælder for arbejdet og for anvendelse af miljøvenlige produkter, som opfylder alle krav.

Reduceret miljøpåvirkning
DITEC®  bruger ikke stærkere produkter, end der kræves for at opnå gode resultater. Vi bruger primært produkter, der er fuldt biologisk nedbrydelige og andet bruges kun, hvis specifikt behov opstår. Overforbrug undgås ved korrekt dosering af produkterne. Vi kræver, at vores leverandører er langt foran i forhold til brug af miljøvenlige produkter. Svanemærkning er blandt andet med til at sikre dette.

Uddannnet personale
Hver DITEC® center er ansvarlig for at eget personale har kendskab til kemikalier og er ajour med gældende miljølovgivning og retningslinjer. En miljøplan med sikkerhedsdatablade og Arbejdstilsynets retningslinjer skal være tilgængeligt, og alle ansatte skal vide hvor det er.

Rene emissioner
DITEC® vil arbejde for at vores spildevand fra bilvask er rent ved hjælp af tilgængelig teknologi. Olieudskiller er et minimumskrav. Der skal tømmes mindst to gange om året og en overfyldningsalarme skal monteres. Eget rensningsanlæg anbefales, hvis bilvask er omfattende.

Certificering
Over tid tilstræbes det at alle DITEC® centre gennemgår miljøcertifiering eller et miljø diplom, for at sikre en grundig gennemgang af centerets miljøhåndtering.