Cookie- & Persondatapolitik

Vores Cookie- & Persondatapolitik beskriver hvordan vi anvender og beskytter persondata, og skal sikre at kunder har kendskab til de regler, der gælder forbrug af persondata.

GENERELT OM BEHANDLING AF PERSONDATA

Enhver behandling af persondata i vores virksomhed sker under henvisning til principperne om lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed. Persondata indsamles alene til udtrykkeligt angivne og legitime formål, ligesom vi iagttager princippet om dataminering. Vi tilstræber, at alle oplysninger er korrekte og ajourførte, ligesom principperne om opbevaringsbegrænsning, integritet og fortrolighed og ikke mindst ansvarlighed er sat i højsædet.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af persondata og denne persondatapolitik, er du altid velkommen til at kontakte os.

DATAANSVARLIG

Ditec Danmark hører under Ditec Bilpleje Danmark ApS , som derfor er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontakoplysninger:

Ditec Bilpleje Danmark ApS,

Suderbovej 14,

9900 Fredrikshavn                                                                   

CVR. nr. 42869325                                                                                                                                        Telefon nr.:98422444

e-mail: plm@ditec.dk  

BEHANDLINGSFORMÅL; KATEGORIER AF OPLYSNINGER DER BEHANDLES

Formålet med behandling af persondata kan være mangeartede, men de primære formål vi behandler under, er til gennemførelse af ordrer, opfylde vores aftale, samt til at optimere brugeroplevelsen på www.ditec.dk. Desuden kan vi også beahndle oplysninger om ordrer for at overholde lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrænkning af produkter, bogføring og regnskab. Hvis vi undtagelsesvist skal behandle persondata til formål der er uforenelige med ovenstående, vil du blive orienteret herom. Tilsvarende gælder, såfremt vi indsamler eller behandler persondata fra andre end dig. De persondata, vi behandler, omfatter:

Automatisk indsamlede data

Vi har en række digitale løsninger baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre brugervenligheded og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne tilbyde den bedst mulige løsning, enten direkte af os eller af en tredjepart på vegne af os. Analyse af klikstrøms data og cookies er eksempler på dette.

Alle besøg til en digital løsning medfører, at der sendes oplysninger fra den browser, du benytter, til en server. Det er via analyse af disse data, at vi optimerer de digitale løsninger. Der kan opsamles data om din browser for at administrere vores system og foretage interne, marketingsrelaterede analyser baseret på din adfærd. Eksempler på data der opsamles og analyseres:

 • Dato og tidspunkt for besøg
 • De sider, der besøges i løsningen
 • IP-adressen, du benytter
 • IP-adressens geografiske placering
 • Oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.)
 • URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning)

 Vi anvender Google Analytics, der fungerer som databehandler for os. Vi er dataansvarlige for de indsamlede data, og at de ikke bliver videregivet, medmindre der foreligger et samtykke elller der er tale om en retslig krav. Du kan læse mere om vores brug af cookies længere nede. 

Oplysninger du selv afgiver

Vi noterer naturligvis de oplysninger du selv giver os i forbindelse med et fysisk besøg eller et besøg på vores website. Eksempler på data som du aktivt afgiver, er som oftest almindelige og omfatter navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse, stelnummer og reg. nr. m.v. og stammer oftest fra:

 • Oplysninger du deler med os via sociale medier
 • oplysninger sendt på e-mail
 • Oplysninger vi modtager fra dig i forbindelse med gennemførelse af ordre
 • Oplysninger du deler med os, når du deltager i undersøgelser, events og konkurrencer

Listen er ikke udtømmende.

BEHANDLINGSGRUNDLAG

Persondata behandles hovedsageligt med hjemmel i art. 6.1.b, idet behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontrakts retlige forpligtelser mellem os. Visse oplysninger, herunder følsomme, behandles i videst muligt omfang på baggrund af et samtykke, jf. straks nedenfor. 

MODTAGERE OG VIDEREGIVELSE AF PERSONDATA

Vi videregiver udelukkende persondata til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der  er anført i denne privatlivspolitik. Vi kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele disse, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel. 

Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx være server hosting og systemvedligeholdelse, analyse, betalingsløsninger, adresse- og solidetskontrol, e-mail service m.m. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktlig forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet ad den kontraktuelle forpligtelse overfor os. Vi kontrollerer, at vores samarbejdspartnere indenfor databehandling overholder deres forpligtelser. Såfremt vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer vi, at vi overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler. 

Vi indsamler aldrig persondata, uden di selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v.

OPBEVARINGSTID OG SLETTEPOLITIK

 Vi gemmer oplysnigner om dig, så længe vi har et legitimt og sagligt grundlag herfor, herunder så har vi mulighed for at betjene dig og din bil bedst muligt. 

Som udgangspunkt vil alle persondata blive slettet efter 5 år efter afslutning af kundeforholdet, hvorved der menes sidste aktive transaktion- Persondata kan blive gemt længere, såfremt der er et sagligt behov herfor, eksempelvis hvis et retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. art. 17.3.e.

INSIGTSRET, BERIGTIGELSE OG SLETNING (ART. 13.2.B, jf. ART.15.)

Du har en ret til at anmode om indsigt i forhold til de oplysning, som vi behandler. De oplysninger, du kan anmode om er i hvert fald:

 • Om der behandles persondata
 • Hvad der behandles
 • Formålene med behandlingen
 • De berørte kategorier af persondata (almindelige eller følsomme)
 • Tidsrummet hvori de behandles, herunder opbevares
 • Retten til at 
  • anmode om berigtigelse eller sletning
  • ingive klage til Dtatilsynet

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv korrigeret uden unødig forsinkelse. Du må selv tage initiativet til en sådan berigtielse. Du kan ligeledes anmode om at blive slettet ("retten til at blive glemt"), dog først efter udløbet af vores lovgivningsmæssige opbevaringspligt i medfør af bogføringsloven. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. 

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos os via vores cookies, skal du rette henvendelse på lhg@lhg-group.dk eller telefon 97 41 20 77. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering heroverfor. 

DATAPORTABILITET OG PROFILERING

 Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig, som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt andvendt format. 

Vi foretager i almindeligehed ikke profilereing, dvs. automatiserede afgørelser til brug for analyser eller lignende. 

SAMTYKKE

 Hvor samtykke er nødvendigt som behandlingsgrundlag, skal vi kunne dokumentere, at der foreligger et sådant. Derfor kræver vi altid et samtykke skriftligt. 

Et samtykke er en frivillig, specifik, informeret og ytvetydig viljetilkendegivelse omkring en behandling af personoplysninger. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, og såfremt det er eneste behandlignsgrundlag, vil fremtidig behandling ophøre. Vores opbevaringspligt og -ret ændres dog ikke heraf. Samtykket kan trækkes tilbage ved at rette henvendelse til os på de kontaktoplysninger, der er anført under pkt. 1. 

COOKIES

Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal, som sættes på din computer eller anden enhed. Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies og de kan brugs til at holde styr på hvilke sider du har besøgt. De kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap eller de kan huske dine sproginstillinger eller andre præferencer. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus. 

Når vi anvender cookies, bliver du bedt om at afgive dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke. 

Cookietyper og deres formål

Formålet med cookies er at foretage trafikmåling og lette din brugeroplevelse af websiden. Websiden bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. 

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Slet eller slå cookies fra i browseren

Du kan altif afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge. 

Andre brwosere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det, afhænger af, hvilken brwoser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle. 

Læs mere om sletning og håndtering her: http://minecookies.org/cookiehandtering

SIKKERHED

Vi beskytter dine persondata og har et sæt interne regler om informations- og IT-sikkerhed. 

Vores interne sikkerhedsregler indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt  eller blive ændret, mod uaftoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. 

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata, herunder følsomme. Vi kontrollerer ders faktiske adgang gennem logning, koder og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. 

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hutigt som muligt, ligesom vi har en lovbestemt anmeldelsespligt. 

KLAGER (ART. 77)

Enhver registreret har ret til at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af persondata. 

Klage sker ved henvendesle til:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K                                                                                                                                                                                                                                         e-mail: dt@datatilsynet.dk  tlf.:33193200

VERSION OG OPDATERING

Den hurtige udvikling af internettet betyderm at ændringer i vores privatlivspolitik kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af persondata. Gør vi det, retter vi selvfølgelig datoen for "sidst opdateret" nederst på siden. I tilfælde ad væsentlige ændringer, giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores webside. 

Denne privatlivspolitik er senest ændret den 01/05/2018